glukoidai.com
“Dėl mano mirties kalta tik santvarka…“
Svarbu gyvojo fakelo Kauno centre 1972 metais pasekmės. Tai sukrėtė bent jau mąstantį jaunimą. Lietuva buvo prisiminta ir pasaulinės žiniasklaidos. Romas Kalanta, Ronaldas Reiganas, Sąjūdis, visi …