glukoidai.com
Išsaugokime poeto Anzelmo Matučio atminimą
ALDONA MARCINKEVIČIENĖ Ne vien melancholiškasis ruduo kaltas, kad vėl ir vėl vartau V.Drėmos ,,Dingęs Vilnius“ ir jo puslapiuose matau…mūsų Alytų : Z.Bulgakovo fotografijose ir – atrody…