glukoidai.com
Muzika ir muzikantai
VYTAUTAS PALUBINSKAS Gerbiami Glūkoidai ir Pašaliečiai, po pirmų rašinukų apie veseilinę muziką (tegul nesupyksta Didieji Glukojdijos Muzikai – tai taip pat muzika) labai knietėjo ir man subl…