glukoidai.com
Kodėl aš čia?…
Juozo Muzikevičiaus mintys, prisiminimai. Tai žmogus vienaip ar kitaip prisilietęs prie alytiškių muzikinio gyvenimo. Čia jis pats apie save. …šešiametis Juozukas…, vakarais motinos gro…