glossarissimo.wordpress.com
(DE) (EN) (PDF) – Wörterbuch Baubetriebslehre | Universität Stuttgart
Wörterbuch Baubetriebslehre PDF file, 250 pages via Universität Stuttgart