glosniewazny.pl
Wet za wet, utopijna strategia rozwiązywania problemów -
Słowo wet dawniej stosowane jako synonim „odwzajemniać” lub „odpłacać” pozostało w naszej mowie za sprawą związek frazeologiczny „wet za wet”. Teoria gier.