glosniewazny.pl
Warto oddać głos nieważny -
Wiele razy słyszeliśmy, że głosowanie jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Powiedzmy jasno, jest to kłamstwo. Możliwość głosowania jest naszym przywilejem.