glosniewazny.pl
Słów kilka o roli i funkcjonowaniu animatorów rynku -
Animator rynku, czyli market maker to podmiot, który zawsze jest gotów zawrzeć transakcję kupna lub sprzedaży określonego instrumentu finansowego. Spread