glosniewazny.pl
Reguła trzech sigm -
Reguła trzech sigm w swojej klasycznej postaci jest nieodzownie związana z pojęciem odchylenia standardowego (oznaczanego jako σ) i rozkładu normalnego.