glosniewazny.pl
Odchylenie standardowe -
Odchylenie standardowe jest klasyczną miarą zmienności opisaną po raz pierwszy przez Karla Pearsona w 1894 roku.