glosniewazny.pl
Ig Nobel - najpierw śmiech i niedowierzanie, później zaduma -
Nagroda Ig Nobla nie jest już postrzegana jako antynobel, lecz specyficzne wyróżnienie i uhonorowanie dosyć specyficznych badań naukowych. Nadrzędny cel,