glosniewazny.pl
Dylemat więźnia, zdradzić czy współpracować? -
Dylemat więźnia to zagadnienie z teorią gier, czyli działem matematyki badający problemy dotyczące optymalnego zachowania jednostek w sytuacji konfliktu