glosniewazny.pl
Determinanty popytu i podaży -
Liczne determinanty popytu i podaży nieustannie wpływają na rynek. Ilość dóbr, które konsumenci chcą kupić, a producenci sprzedać zależy nie tylko od ceny.