glosniewazny.pl
Banki spółdzielcze jako banki lokalne -
Bankami lokalnymi nazywa się banki, które dzięki znajomości potrzeb określonej niewielkiej społeczności są w stanie działać skuteczni na jej rzecz.