glosniewazny.pl
Aktualna lista - Głos Nieważny
Aktualna lista wszystkich argumentów przemawiających za tym, że wszyscy jesteśmy głupi.