glosemzwierzat.pl
STATUT
Oświadczenie Fundatora Fundacji o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Fundacji „Głosem Zwierząt” z siedzibą w Poznaniu. W dniu 31 stycznia 2011 roku Fundator Fundacji „Głosem …