globalync2020.wordpress.com
năm dài tháng rộng| hopega — Mười hai li kem tuyết
em về rồi, yoongi ơi «Chúng ta từng nghĩ rằng ‘mãi mãi’ là rất lâu, nên chúng ta mới hứa sẽ bên nhau mãi mãi.» ———— Jung Hoseok ngồi thẳng lưng trong căn lều của doanh trại, bên cạnh là ánh đèn bàn…