globalnewsnet.wordpress.com
Grav i regnskaper og økonomien til AUF, AP og LO
Hvor kommer AUFs inntekter fra? Og hvordan blir pengene brukt. Brukes noe til å finasiere terroristorganisasjoner? Til forberedelser til terror? Jeg anbefaler all å finne ut av dette. Sjekk det sam…