gladiuspoeticus.com
Staatsveiligheid ~ (Suriname)
En weer misbruiken ze Dit arm land als schild Als uitvlucht voor misdaden Dokken ze achter dubieuze begrippen Als rechtstaat en staatsveiligheid Deze machtsstrijd die maar duurt Al zoveel slachtoff…