gkrhayu.com
3 Bulan Terakhir 2017
Hidup cuma sekali. Mengalir boleh, tapi ada tujuannya sehingga hidup yang sekali ini berguna untuk sesama.