giorgio.cat
Moodle: matricular els alumnes del segon quadrimestre
Després del pas anterior (reiniciar el nostre curs a l’entorn Moodle), cal matricular els alumnes del nou cicle acadèmic (quadrimestre, en aquest cas). Si feu aquesta operació immediatament d…