giorgio.cat
Programari lliure, cultura lliure, xarxes lliures, desgooglearització…
Programari lliure, cultura lliure, xarxes lliures, desgooglearització… Tot té un principi. De vegades, en té diversos. Jo ja no sé per quin principi vaig en aquest itinerari vital i ètic que …