giorgio.cat
Mea culpa
Ja suposava que aquest seria, informativament parlant, un estiu atípic, farcit de notícies de certa transcendència, molt allunyat de la calma canicular que obliga (ehem) els periodistes a tirar mà …