gilgulim.net
פורים ומצלמה חדשה | Gilgulim
לפתע ממש, לא הייתה לי יותר מצלמה. אוּרי שיחיה, פשוט שמט אותה וגרם למותה בטרם עת. כמה צער אחז בליבי. הימים הם כמה ימים טרם פורים ולא אוכל לצלם את כל משלוחי המנות היפים שאכין. את אריזתם המפוארת, את שלל הגוונים הקורצים… ובכן, מיהרתי לעשות וקניתי מצלמה חדשה. הבטיחו שיגיע מהר. שילמתי במיוחד לשליח. כמה …