gilgulim.net
על הומואים לסביות ומעבר דירה. | Gilgulim
נסענו יומיים לארגן את הבית לפני שתבוא ההובלה. פקקים, שכחנו וחזרנו, הילד מחכה – היומיים הפכו ליממה. סה”כ יממה לשפכטל, צבע, לתלות מנורות, ארונות, לעבד גינה ולנקות. וזה אחרי שהחלטנו להיות ריאליים. עמוס חטף קלקול קיבה עצבני וחוץ מללכת לישון מוקדם, הוא תפקד תחת אש כמו גיבור. לפני שהלך לישון הבטחתי לו ש”אין בעיה” אני …