gilgulim.net
שלוש אבנים | Gilgulim
הרבה פעמים אני יורדת לאגם ירוחם ללקט. לא פטריות אחרי הגשם אלא אבנים. אני אוספת חלוקי נחל מדבריים לסדנאות ציור על אבן. אבל מדי פעם, ובד”כ זה קורה כשאני הולכת בסתם יום של חול. אני מוצאת אבן שהצורה שלה ממש מציתה את הדמיון. זה מה שקרה לי עם האבן הזאת. בכלל לא הייתי צריכה לצייר …