gilgulim.net
סדנאות עם הנכדה של קישקשתא | Gilgulim
בכל מקום אם מסתכלים אפשר לראות משהו יצירתי. בעיקר בחוץ. הטבע הוא מעורר השראה. מצאתי אותה ,או אותו, (הדעות חלוקות) באדנית שיועדה לזריקה. בתוך רגבי האדמה הייתה נקודה זעירה ירוקה. פחות ממילמטר קוטר. אחרי שנתיים של טיפוח ואהבה, בחוץ בשמש, בגשם, בשרב, בסופה ובשקט. צמח לו להפתעתינו הרבה – קקטוס! זה היה להפתעתינו, כי לכו …