gilgulim.net
נקראת לדגל | Gilgulim
בסוף גם אני נכנעתי. ניסיתי שיהיה כמה שפחות מתקתק, כי אם משהו כבר מתוק אין צורך להוסיף לו עוד סוכר. העבודה הייתה פשוטה כי הדגלונים תוכננו להיתלות על הקיר ולכן לא היו חייבים להיות דו צדדיים, וגם רציתי שיישאר במרקם גס במסגרת הורדת מינוני הסוכר ולכן לא ממש עבדתי על גימורים. בחרתי את שילובי הבדים …