gilgulim.net
מעשה בשני סוודרים | Gilgulim
ישנים, בלויים, פרומים. חורפיים. שניהם לדעתי בעבודת יד ולכן על אף שהם כבר שוכבים שנה ללא מעש בארגז ה”בגדים שלא לזרוק כי אני אעשה איתם משהו”, על אף זאת – כשגזרתי אותם הרגשתי רוצחת. בחישוב פשוט, בגלל שלכל סוודר יש צד בטן וצד גב – אפשר להוציא ממנו שני ריבועים גדולים. חיברתי אותם ותפרתי צד …