gilgulim.net
מעשה בחולצות חדשות | Gilgulim
האמת שזה קרה כי כבר קצתי בכל החולצות האלה עם ההדפסים הסקסיסטיים האלה. מילא לאישה בגילי, אבל הילדה בת שנתיים פלוס. בכל חנות אני מוצאת ש-70% ממבחר ההדפסים כוללים, בובות ברבי בתנוחות שכיבה למיניהן, או לוליטות בעלות שפתיים שמהוות חצי ממשקל גופן הגרפי. אם לא חשקה נפשי ביצורות ריאליות כאלה ואחרות שיהוו מודל לחיקוי עבור …