gilgulim.net
לילה כיום יאיר | Gilgulim
נראה לי שזה כבר רישמי. איכשהו כשילדתי את ילדיי הייתה לי באופן לא רישמי הפסקת עבודה כאן בבלוג איזה חודש לפני הלידה ורק חודש וחצי אחרי הלידה התאפסתי מחדש להעלות רשומה חדשה ולשתף בשמחה. אז הנה, עבר חודש וחצי. זה יאיר: גוזל קטן ומתוק. שנולד אחרי היריון קשה ולידה מתישה כדי להאיר את חיינו, ביתנו …