gilgulim.net
חידת אוצר | Gilgulim
כמה אני נרגשת לספר עליו. אני כל כך גאה בו. איך הוא התהווה כבר בראש כש”מדבר לדבר” כבר נולד וכבר מיד שהגיע הביתה רציתי עוד אחד (עוד אספר על זה באריכות…) והנה הוא הגיע. עוד רגע ממש יתאספו להם כל העותקים החדשים עם ריח בית הדפוס ויישלחו לבתים החדשים שלהם… בתוך הלוח מסתתרות 13 תמונות …