gilgulim.net
חדר מגורים | Gilgulim
לבנה אחר לבנה, חדר אחרי חדר, פריט אחר פריט נבנה לו הבית. והנה חדר המגורים של ורדה, פורזי, מיי-מיי, אייביסיני, כתומי, ארה ואורחים (ככה קוראים לבובות האלו. יצירתיים הילדים שלי, איזה נחת רוח) את חדר המגורים ריפדנו בשטיח שעשוי בעצם מעטיפת מתנה: הדבר המוזר שמקבלים עם מגש פיצה הוא קלאסי לשולחן סלון. קיצצתי לו את …