gilgulim.net
המטבחון | Gilgulim
אחרי שהיו עוגות, עוגיות, פירות, קצת כלים ויין. הגיע הזמן לשלב הבא. בחרנו את הקו העיצובי של המטבח – עטיפת מתנה לבנה עם לבבות קטנים. כמו שיערה אוהבת: שארית עץ כוסתה, עם דבק סטיק רגיל: את הצדדים צבעתי בגואש לבן: אח”כ לקחתי שתי קופסאות גפרורים: חרוזים וסיכות מתפצלות קטנות: מי מנחש מה יצא? לשולחן השתמשתי …