gilgulim.net
הכן גינתך לאביב | Gilgulim
הכותרת מנוסחת בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד, כן? כדי להעביר כמה עציצים חמודים שנהיה להם צפוף בעציץ הישן וגם כדי למצוא בית לעוד שניים קטנים חדשים, השתמשתי בקופסאות שימורים. גם כאלו קטנים של הבית וגם שניים גדולים של החמוצים של המכולת או של הפיצה (כי בפיצה הם משתמשים בטבעות זיתים. אני לא ממציאה). …