gilgulim.net
ביצים ביצים | Gilgulim
לפני זמן מה, נערכה בבית עתיד במידב”ר בירוחם, כמידי חודש, פעילות “שישי תרבותי”. יום שישי, יוצר ותיק + יוצר עולה מעבירים פעילות ומדברים מעט על יצירתם. האוכלוסיה אוהדת – חברים משני הצדדים והאווירה נעימה כמו שרק אווריה של יום שישי בבוקר יכולה להיות.. אז לפני הזמן מה הזה, גם אני השתתפתי בשישי תרבותי, יחד עם …