gilgulim.net
בובות גרב #1 | Gilgulim
כשאורי היה בן שנה החברים שלו בגן קיבלו מתנה חמדמדה, ומאז, 32 ילדים בגן (סרדינים כבר אמרנו?) ממש ויתרתי על הרעיון. אבל יערוני שלנו חגגה השבוע שנתיים. ואפילו שלא תיכננתי, בערב לפני התפנו לי איזה שעתיים שלוש וחשבתי “למה לא?” ניסיתי לחשוב על רעיון מהיר וקל לביצוע. נכנסתי למחסן ובקרתי את תכולת הציוד שלי, בין …