gilgulim.net
אריה לפורים | Gilgulim
את מכונת התפירה קיבלתי מחמותי, את הדוושה מסבתא מנוחתה עדן, שהייתה תופרת במקצועה, מאז שעלתה לארץ בגיל 14 ועד ימיה האחרונים. אני לא ממש יודעת לתפור. כל הדברים שאני עושה יוצאים עדיין בגדר אימון… אבל אני לא אומרת נואש. יותר נכון, אני מתכחשת למציאות, ועל אף שיוצא לי בהסתברות של אחת לשלוש, אני ממשיכה. אז …