gilgulim.net
אלף בית | Gilgulim
במקור, בכלל ראיתי דברים מטורפים שאפשר לעשות עם חלוקי נחל. עגולים כאלה, חלקים כאלה. ממש לא מדבריים. אבל מי אמר שאין חלוקי נחל מדבריים? אז נכון הם לא ממש עגולים, אבל יחסית חלקים. והרי הכל יחסי בחיים. בכל אופן, למען המטרה הנעלה המפורסת ברשומה זו, יצאתי לי לנחל ליד אגם ירוחם וליקטתי לי חלוקי נחל …