gilgulim.net
איי לאב יו טרמינל | Gilgulim
אז היו כמה וכמה וכמה דברים שעשיתי בשנה האחרונה. אחד מהדברים האלו הייתה הזכות להיות חלק ממחזור ב’ של טרמינל העיצוב בירוחם. מעבדת פיס טרמינל עיצוב ירוחם, הוא בעצם חממת עיצוב שמופעלת ע”י עמותת “לצאת מהקופסה” לקבוצה של חבר’ה שמהגרים זמנית או לא זמנית או כבר גרים – בפריפריה , ובהשראת אותה פריפריה – יוצרים מוצר. אז …