gilgulim.net
אבנים מתלבשות | Gilgulim
אז במסגרת הלקט שאני עוסקת בו לפעמים של אבני ירוחם ואגמה, והציור עליהם, יש כל הזמן חידושים. עכשיו, הן הפכו להיות משחק. כמו בכל האבנים המצויירות הקודמות, קודם ציירתי באקריליק ומכחול, כל אבן משני צדדים, כל אבן שתי אפשרויות שונות: אח”כ צבעתי בלכה. הפעם השתמשתי בספריי: אחרי שהתייבש, סימנתי את האיור בטוש פרמננט שחור: מוכן! …