giger.wordpress.com
Introduktion till Ytlighetsproblemet
I boken The Shallows beskriver journalisten Nicholas Carr ett samhällsproblem. Vi kan kalla det ytlighetsproblemet på svenska. Han menar att Internet i allmänhet och social media i synnerhet föränd…