giger.wordpress.com
Att Läsa är Teknik
När ordet teknik förekommer i media är det oftast i form av olika olika typer av produkter. Men teknik handlar inte om produkter. Den teknik en fotbollsspelare har handlar inte om bollen och den te…