gift2deobandis.com
Falsehood in Fadha’il ‘Amaal, Fadha’il Zikr
Falsehood in Fadha’il ‘Amaal (aka Tablighi Nisaab) Zakariya Kandalvi in Fadha’il Dhikr, Fadha’il ‘A’maal, Vol I: Hadhrat Shibli reported: ((I saw a madman who was bein…