gidakolik.com
Türkiye’nin En İyi Gıda Mühendisliği
15 Profesör, 8 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 5 Doktor Araştırma Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi ile Türkiye’nin alanında en zengin akademik kadroya sahip…