gidakolik.com
Proje Hazırlamada Mesleki Yeterlilik Uygulaması: Osman İnan Yazdı
TARIM VE KIRSAL KALKINMA PROJESİ HAZIRLAMA 9: PROJE HAZIRLAMADA GÖRÜNÜRLÜK, UYGUN HARCAMA LİSTESİ, DAĞLIK ALAN LİSTESİ, AB STANDARTLARI KRİTERLERİ, ÇEVRE KORUMA İLE İLGİLİ AB STANDARTLARI, ZORUNLU …