giasugioihue.com
[Gia sư Huế] Chúng ta đã quá vội vàng nhìn nhận một vấn đề
5 / 5 ( 1 vote ) Những ngày qua, nhan nhản những video, những dòng status thể hiện sự bức xúc của 1 bộ phận đại quần chúng về vấn đề chương trình công nghệ giáo dục lớp 1. Cha mẹ phụ huynh bức xúc 1 phần, nhưng chính vì mạng xã