ghienreview.com
Review phim ngắn Sides of a horn – Chuyện chiếc sừng (2019)
Hãy cùng Ghiền review phim ngắn Sides of a horn - Chuyện chiếc sừng (2019) để xem thử câu chuyện của người kiểm lâm và người đi săn tê giác như thế nào nhé!