getosrbija.wordpress.com
САМОУНИШТЕЊЕ СРБИЈЕ: КРАТАК ПРИЛОГ НАЦИОНАЛНОЈ БОРБИ ПРОТИВ СРПСКОГ ЗАБОРАВА!!!
Припадност нацији! Припадност Вери! Припадност породици! То је Свето Тројство српског народа! Срби су знали да припадају старом народу који је знао из ког и каквог гнезда је угледао свет! Гл…