getosrbija.wordpress.com
PRESELJENJE NARODA: SPONTANO ILI REŽIRANO!!!????
Svakodnevno gledamo kako političari EU u svojim medijskim istupima glume “zabrinjavajuće i humano”angažovanje u akciji preseljenja stanovništva i naroda, pri čemu prednjači Angela Merkel, i …